Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Alert Online: Deel uw voorbeelden

20/10/2020

De European Cybersecurity Month is de jaarlijkse cybersecurity bewustwordingscampagne van de EU, in Nederland noemen we die maand Alert Online. Het doel is het bewustzijn rond informatiebeveiliging te vergroten en online veiligheid te bevorderen. Nu staat bij de IBD en haar gemeentelijke doelgroep natuurlijk elke maand in het teken van informatiebeveiliging. We zijn daarom altijd op zoek naar goede voorbeelden van campagnes bij gemeenten zodat we die kunnen delen op onze pagina over bewustwordingscampagnes. Wij roepen u dan ook op om uw goede voorbeelden te delen via: info@IBDgemeenten.nl.

Van de rijksoverheid ontvingen we vorige maand een interessant voorbeeld van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In aanvulling op het gedragsreglement van het Rijk heeft DJI een “Handreiking Veilig Digitaal werken en samenwerking” opgesteld die heel goed te gebruiken is als aanzet voor gemeentelijke gedragsregels of huisregels rondom het veilig omgaan met informatie. Dit zeer complete document is aangevuld met een 4-tal infographics waarmee de boodschap nog krachtiger kan worden gemaakt. De linken in het document zijn niet altijd bruikbaar omdat ze alleen via Rijksweb te benaderen zijn, maar als idee voor een eigen handreiking of sjabloon kan het document heel goed volstaan.

Klik hier om het gedragsreglement voor de digitale werkomgeving, de DJI handreiking en de infographics te downloaden.