Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Een schat aan waardevolle bijdragen iBestuur congres 2020

20/10/2020

 

De digitale transformatie van samenleving en overheid is in een adembenemende stroomversnelling geraakt. Voor de overheid geldt: besturen is nu meer dan ooit í-besturen. Tijdens het iBestuur Congres 2020 van vrijdag 11 september is die digitale stroomversnelling onderzocht. Wat willen we behouden; wat laten we weer los en wat zijn de randvoorwaarden? Als één van de partners organiseerde VNG een groot aantal sessies. Een schat aan waardevolle, leerzame bijdragen, die nu voor iedereen online terug te kijken zijn.

Digitale maatschappij

Zo spraken burgemeesters Frans Backhuijs (Nieuwegein), Sebastiaan van ’t Erve (Lochem) en Onno van Veldhuizen (Enschede) met directeur Nathan Ducastel van VNG Realisatie over het creëren van draagvlak voor beleid in een digitale maatschappij.

Dichterbij door digitalisering

Het manifest ‘Dichterbij door digitalisering’, dat donderdag 20 augustus naar de Tweede kamer is gestuurd, werd besproken door Staatssecretaris Raymond Knops (BZK) met onder andere burgemeester Franc Weerwind (Almere) en Jan van Ginkel (Provincie Zuid-Holland).

Ethiek, grondrechten en digitalisering: hoe concreter, hoe beter

Tijdens de coronacrisis hebben we gezien hoe concreet ethische vraagstukken zijn bij nieuwe technologieën: er is een nationale discussie gaande over de COVID-19-app en de inzet van telecomdata in relatie tot privacy en gegevensbescherming. Daarover ging de sessie ‘Ethiek, grondrechten en digitalisering: hoe concreter, hoe beter’ met o.a. strategisch informatie adviseur Paul Geurts (Nijmegen) en hoogleraar Recht en Digitale technologie Natali Helberger (UvA).

Diversen waardevolle bijdragen

Maar ook onderwerpen als 5G, gezamenlijke dienstverlening op locatieEuropese samenwerking en de relatie tussen markt en overheid kwamen aan bod. U vindt deze en meer video’s op www.ibestuurcongres.nl.