Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Meerwaarde voor 355 gemeenten

20/10/2020

Nathan Ducastel is sinds 19 juni directeur van VNG Realisatie. In een interview in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie vertelt hij wat hem de afgelopen maanden is opgevallen en waar VNG Realisatie de komende tijd op inzet. “We gaan veel meer werken als één VNG en duidelijk meerwaarde creëren voor alle 355 gemeenten.”

VNG Realisatie doet gewaardeerd en belangrijk werk voor de leden van de VNG, onder meer met de Informatiebeveiligingsdienst en gezamenlijke inkoop. Maar het kan beter, zegt Ducastel in het interview. Zo wil hij een portfolio met meer samenhang bouwen, dat vandaag voor gemeenten rendeert en in de toekomst nieuwe diensten toevoegt die resultaat opleveren. Die resultaten wil hij bovendien gaan meten: “We gaan van inspanning naar resultaat”.

“We gaan meer integraal kijken, vanuit de opgaven van gemeenten. En dat vertalen in onze interne organisatie, in onze structuur,” vertelt hij. Als voorbeeld noemt hij Common Ground. “Dat is inmiddels een beweging en een visie die niet meer op zichzelf staat, maar die richting geeft aan veel van wat we als VNG Realisatie doen. Bijvoorbeeld aan ons leveranciersmanagement, aan de standaarden die we ontwikkelen en de programma’s die we uitvoeren op het gebied van onder meer de Omgevingswet en in het domein Werk en Inkomen. Die rode draad willen we steviger verankeren in onze organisatie, zodat we dingen slim combineren. We kunnen nog veel winst boeken in hoe we onszelf organiseren en daar zetten we de komende tijd dan ook op in. Samen werken we aan een sterke uitvoering.”

Lees het volledige interview in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie.