Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Oefenscenario’s digitale incidenten gemeenten nu beschikbaar

03/11/2020

Oefenen is een van de thema’s in de gemeentelijke agenda digitale veiligheid 2020-2024. Gemeenten kunnen aan de slag met drie oefenscenario’s rondom een digitaal incident vanuit gemeentelijk perspectief. De oefeningen zijn opgezet op dezelfde wijze als een reguliere oefening in het domein van openbare orde en veiligheid (OOV). Deze oefeningen zijn aanvullend op de reguliere scenario’s die gemeenten vanuit de veiligheidsregio krijgen aangeboden.

De oefeningen zijn opgesteld door de VNG in samenwerking met meerdere gemeenten, het COT en het project kwam tot stand dankzij financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bestaande crisisstructuur

Iedere oefening is een interactieve crisissimulatie. Dit is een werkvorm waarbij de deelnemers aan de hand van een scenario een crisis ‘beleven’ en daarop moeten reageren. Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de bestaande crisisstructuur en het crisismanagement van gemeente en partners.

Realistisch oefenen

Met de inzet van een oefenstaf (‘tegenspel’) worden de gevolgen van een crisis zo realistisch mogelijk nagebootst. Tijdens een simulatieoefening wordt de tijdsdruk gevoeld en wordt zoveel mogelijk een totaalbeeld van de impact van een crisis gegeven. Dit zijn partijen zoals: Eigen medewerkers, klanten, journalisten, etc. De oefening bestaat uit twee tot drie ronden en deze ronden zijn volledig interactief. De deelnemers krijgen in deze rondes alle informatie via videobeelden en telefoongesprekken. Zij moetendaadwerkelijk met elkaar en de buitenwereld communiceren en samenwerken. Acties moeten worden uitgezet en besluiten worden gecommuniceerd.

Aan de slag

De oefening is opgezet dat de gemeente zonder ondersteuning aan het werk kan. Het verdient de aanbeveling om een projectleider aan te stellen die de scenario’s waar nodig nog aanpast aan de lokale situatie en omstandigheden. Iedere oefening bevat een handleiding met een stappenplan om de cyberoefening te organiseren en uit te voeren. In de uitwerking staan de benodigde activiteiten voorafgaand, tijdens en na de oefening.

Meer informatie en downloaden

Meer informatie en de mogelijkheid om de scenario’s te downloaden treft u op de projectpagina Cyberoefenpakket VNG: Oefenscenario’s digitale incidenten