Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

API’s op weg naar een volwassen ecosysteem

01/12/2020

Er is een vernieuwingsslag nodig om de infrastructuur van de overheid ‘up-to-date’ en ‘agile’ te krijgen. “API’s zijn daarbij niet overal een oplossing voor, maar ze kunnen de overheid wel echt een stap verder helpen.” Dat was één van de conclusies op een online bijeenkomst op 3 november 2020 over dit onderwerp.

Gouden API

Tijdens het webinar ‘Het API-ecosysteem van de overheid’ georganiseerd door iBestuur en Forum Standaardisatie ging het over de weg naar een volwassen API ecosysteem. Frank Terpstra (Geonovum) en Gino Laan (BZK) vertelden over het waarom van API’s en de stand van zaken bij de overheid. Vrijwel alle organisaties binnen de overheid zijn de omslag van traditionele IT naar een API-ecosysteem aan het maken. Er is een API strategie, een Kennisplatform API’s en er zijn veel projecten. Via developer.overheid.nl worden de eerste API’s uitgewisseld. Eind dit jaar reikt Geonovum voor voor de tweede keer de Gouden API uit: “Voor een API die er nog niet is, maar wel het verschil gaat maken.” Tot 15 november 2020 kunt u daarvoor ideeën aanmelden. Tot slot is er binnenkort ook nog de Week van de API.

Wat zijn API’s?

Door API’s (Application Programming Interfaces) kunnen computerprogramma’s communiceren met ander programma’s. Bijvoorbeeld om gegevens uit te wisselen. Het zijn kleine programmeerbare blokjes waarmee een dienst slim samengesteld kan worden. Bijvoorbeeld een antwoord op de vraag: is iemand ouder dan 18 jaar, ja of nee?

Beleid nodig

We zijn er echter nog niet. API’s zijn veelbelovend, er is nog wel een aantal randvoorwaarden dat invulling behoeft. Zo moet de beveiliging nog verder ingeregeld worden. Er zijn er waarborgen nodig voor de privacy bij het gebruik van API’s.  We moeten voorkomen dat API standaarden te ingewikkeld worden. En er zijn afspraken nodig voor toegang, identificatie en authenticatie tot de gegevens. Anders gezegd: er is nog beleid nodig voor API’s. Die verantwoordelijkheid past het best bij de CIO’s, is de behoorlijk eensgezinde mening van de deelnemers.

Morgen anders

Wat kunt u zelf doen om deze ontwikkeling een stap verder te brengen? “Kijk goed welke informatievragen vaak bij uw organisatie binnenkomen. Dat geeft een indicatie waar behoefte is aan API’s.” En: “Vraag je CIO een API-strategie te implementeren.”

Gerelateerd