Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwe toolbox voor de GIBIT beschikbaar

01/12/2020

 

Gemeenten kunnen vanaf nu gebruik maken van de GIBIT Toolbox. De nieuwe GIBIT-Toolbox is in samenwerking met gemeenten en leveranciers tot stand gekomen, inclusief een inhoudelijke update. Een belangrijk onderdeel van deze GIBIT-Toolbox is de overeenkomstengenerator (aanmeldpagina), waarin de hoofdovereenkomst het belangrijkst is. Gemeenten kunnen met deze tool hun eigen prioriteiten en afspraken (binnen de GIBIT-kaders) maken, gericht op de betreffende ICT-prestatie en de eigen situatie. Dit zorgt zowel bij gemeenten als bij leveranciers voor een snellere acceptatie van voorwaarden.

Het SB (Strategisch Beraad) van de VNG heeft op 26 oktober jl. besloten de GIBIT-Toolbox vrij te geven voor gebruik. Het is vooral belangrijk de GIBIT proportioneel toe te passen en de GIBIT-Toolbox helpt daarbij. Deze toolbox is beschikbaar via VNG Realisatie met daarin onder meer de GIBIT voorwaarden/artikelen, kwaliteitsnormen en de overeenkomstengenerator. Tevens heeft de Taskforce Samen Organiseren zich bereid verklaard de standaard en werkwijze van de GIBIT-Toolbox verder te brengen. Wij streven ernaar dat de GIBIT- Toolbox als PTOLU- standaard (Pas Toe Of Leg Uit) gaat gelden.

GIBIT

GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT. Deze uniforme inkoopvoorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. De VNG raadt gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden aan om de GIBIT op te nemen in het inkoopbeleid. Eind 2019 past meer dan 90 procent van de gemeenten GIBIT in de praktijk toe of heeft GIBIT opgenomen in hun inkoopbeleid.