Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Tijdelijke wet voor digitale raadsvergaderingen opnieuw verlengd

01/12/2020

De tijdelijke wet die digitale raadsvergaderingen mogelijk maakt, wordt opnieuw verlengd, tot 1 maart 2021. Raadsleden, burgemeesters en gemeenten hadden minister Ollongren van Binnenlandse Zaken hier nadrukkelijk om gevraagd.

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming ging op 9 april dit jaar in, om een wettelijke basis te leggen onder raadsvergaderingen die door het coronavirus niet fysiek konden plaatsvinden. De tijdelijke wet gold aanvankelijk tot 1 september 2020 en is daarna verlengd tot 1 november 2020. In oktober werd de looptijd verlengd tot 1 januari.

Opnieuw verlengen

En nu komen daar weer twee maanden bij. ‘De ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus maken dat er voldoende aanleiding is om de wet thans opnieuw te verlengen,’ schrijft Ollongren in een toelichting. ‘Met de huidige besmettingscijfers is voldaan aan de voorwaarden voor verlenging van de tijdelijke wet, namelijk dat de gezondheidssituatie daarom vraagt.’

Verzoek

De VNG, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging en de Vereniging van Griffiers deden de minister een dringend verzoek voor verlenging. Het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn. Verwacht wordt dat de behoefte aan digitaal vergaderen blijft bestaan tot er een structurele oplossing voor het coronavirus is gevonden.

Steekproef

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden voerde vorige week een steekproef uit onder 101 gemeenten. Hieruit komt naar voren dat 32 procent van de raadsvergaderingen digitaal plaatsvindt. Veel gemeenteraden gingen na het zomerreces weer fysiek vergaderen. In september bleek dat nog slechts 10 procent van de gemeenteraden digitaal vergaderde. Dit percentage is inmiddels verdriedubbeld door de aanscherping van de coronamaatregelen.

Bron: Gemeente.NU