Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

IMG nodigt VIAG-leden van harte uit het themadeel bij te wonen op 11 december a.s.

02/12/2020

 

Op 11 december a.s. houdt de IMG haar kwartaalbijeenkomst. In het middaggedeelte staat het thema Datagestuurd werken op het programma. U wordt van harte uitgenodigd door de IMG om deze sessie bij te wonen.

 

Het thema voor de middag is DATAGESTUURD WERKEN

Tijdstip: 13.00 tot 15.00 uur

In IMG al langere tijd een belangrijk onderwerp en nog steeds actueel. In deze themamiddag praten we u bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen dit thema. Denk aan AI, algoritmen, ethiek en privacy rond ontwikkeling en gebruik van data.

Na de presentaties is er gelegenheid met elkaar in discussie te gaan over wat datagestuurd werken van ons vraagt en hoe we er mee om gaan. Zelf, samen en ook in georganiseerd verband als IMG.

Wilt u deelnemen en de inloggegevens ontvangen, stuur dan een mail naar Cees.vanWestrenen@vng.nl