Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitalisering vraagt om kaders

15/12/2020

 

Het wordt tijd dat de overheid haar klassieke, kaderstellende rol in de informatiesamenleving pakt, schrijft Nathan Ducastel in zijn blog op iBestuur.

‘Als community van i-mensen, als i-bestuurders, weten we dat digitalisering diep ingrijpt in hoe we als samenleving functioneren. We zijn vooral bezig om de mogelijkheden van digitalisering te benutten voor onze eigen dienstverlening. Maar we moeten ook reageren op de negatieve kanten van digitalisering, zoals fake news en de inzet van algoritmes die onze democratische waarden bedreigen.

Onze grondrechten zijn in de digitale wereld net zo belangrijk als in de fysieke wereld. Die moet de overheid borgen en dat lukt alleen als we dat samen doen, als één overheid. Met heldere regelgeving en met afspraken over onder welke voorwaarden we bepaalde technologie inzetten, zoals face recognition.

Veel gemeenten zien deze uitdaging en nemen actie. Gemeenten zoals Amsterdam en Rotterdam zijn bezig met het toetsen van algoritmes op publieke waarden. De gemeente Apeldoorn is betrokken bij de ontwikkeling van een sensorenregister, dat inwoners inzicht moet geven in welke data in de openbare ruimte worden verzameld. De VNG agendeert dit onderwerp met de notitie Naar een Waardenvolle Informatiesamenleving en met het recent verschenen Trendrapport Informatiesamenleving.
Natuurlijk gaan we als i-bestuurders door met het inzetten van nieuwe technologie. Maar laten we dat doen binnen duidelijke kaders.

Het volledige blog leest u op de website van iBestuur