Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Knops verzorgt gastcollege over de digitale toekomst

15/12/2020

Op donderdag 12 november verzorgde Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een gastcollege aan de Universiteit Leiden. Hij gaf tijdens het college een korte toelichting op de plannen voor de digitale overheid. Daarna ging hij in gesprek met de studenten over mogelijkheden, ideeën en dilemma’s rondom digitalisering.

Onderwerpen

Knops ging in het gastcollege in op 3 belangrijke thema’s uit de Agenda Digitale Overheid, NL Digibeter: digitale inclusie, digitale veiligheid en innovatie. Knops: “Digitalisering biedt veel kansen. Technologie kan ons klaarmaken voor de toekomst en een eventuele volgende crisis. Maar dan moeten we ook aandacht geven aan de keerzijde van digitalisering. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat iedereen mee kan doen en dat we de cyberveiligheid waarborgen.”

Vragen van studenten

De studenten konden vragen stellen aan de staatssecretaris. Zo vroeg 1 van de studenten welke invloed de nieuwe vaste Kamercommissie Digitale Zaken heeft op het werk van het kabinet. Tevens werd er gevraagd naar hoe goed de samenleving en de overheid is voorbereid in het geval van een digitale crisis.

Terugkijken

Het gastcollege is een initiatief van de stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN) samen met faculteit Governance and Global Affairs van Universiteit Leiden. Het gehele gastcollege is terug te kijken via YouTube.