Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Veel belangstelling voor Alliantie Open Overheid

15/12/2020

Afgelopen week werden de resultaten van de online consultatie voor het nieuwe Actieplan Open Overheid gepresenteerd. Hieruit bleek dat er veel belangstelling is voor een nieuw op te richten ‘Alliantie Open Overheid’. Daarnaast gaven de respondenten aan dat zij de thema’s open technologie, open Informatie en open communicatie belangrijk vinden voor het nieuwe actieplan.

Alliantie Open Overheid

Op 1 december lanceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Alliantie Open Overheid. Dit is een netwerk voor het delen van kennis, ervaringen en dilemma’s op het vlak van open overheid. In de online consultatie werd gevraagd of er interesse is voor zo’n alliantie. Het grootste deel van de respondenten (45%) gaf aan zich aan te willen sluiten bij de Alliantie.

Sneak preview

Op dit moment werkt het team Open Overheid samen met betrokken partijen aan de inhoud van het nieuwe actieplan. Daarin verwerken zij zo veel als mogelijk de belangrijkste thema’s, plannen en suggesties die zijn aangedragen door de respondenten. Op 1 december 2020 presenteerden de actiehouders tijdens een ‘sneak preview‘ de actiepunten van het nieuwe actieplan.

Blijf op de hoogte

Het nieuwe actieplan Open Overheid wordt voor het einde van 2020 gepubliceerd op open-overheid.nl. Professionals die het actieplan in hun mailbox willen ontvangen kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Wellicht ook interessant voor u: