Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wat gaat het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties doen?

15/12/2020

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties richt zich op het oplossen van problemen van burgers, bedrijven en organisaties die te maken hebben met foute overheidsregistraties. Het meldpunt helpt om onjuiste gegevens te corrigeren en de problemen die daardoor zijn ontstaan, op te lossen.  Vanaf januari 2021 is het meldpunt te vinden via rvig.nl en rijksoverheid.nl.

Wat doet het meldpunt?

Het meldpunt lost problemen op door onder andere:

  • de weg te wijzen naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren;
  • te helpen als het niet lukt om de problemen zelf op te lossen;
  • te helpen bij het corrigeren van de gegevens als er meer dan 1 overheidsorganisatie bij betrokken is;
  • te helpen bij het herstellen van de gevolgen van het gebruik van onjuiste gegevens door de overheid;
  • overheidsorganisaties te ondersteunen met advies en coördinerende werkzaamheden;
  • te helpen als gedurende het oplossingsproces blijkt dat gegevens toch blijken te kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.

Samenwerking

Het meldpunt werkt samen met alle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. Het meldpunt borgt de daarbij opgedane kennis en deelt deze met andere overheidsorganisaties. Begin 2021 wordt het meldpunt in de basis ingericht. Gedurende 2021 wordt het verder doorontwikkeld.

Kamerbrief

In zijn Kamerbrief over het stelsel van basisregistraties gaat staatssecretaris Knops nader in op het meldpunt.