Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Archiefwet vernieuwd voor aansluiting op digitale tijdperk

19/01/2021

 

De termijn om belangrijke informatie over te brengen naar een archiefinstelling wordt 10 jaar. Dat staat in een voorstel voor een vernieuwde Archiefwet. Doel is dat de wet aansluit bij het digitale tijdperk. De ministerraad stemde ermee in om het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.

Beter up-to-date

De Archiefwet schrijft voor dat belangrijke overheidsinformatie bewaard, vindbaar en toegankelijk blijft voor later. De huidige regels zijn echter verouderd, ze zijn opgesteld voor een papieren situatie. Digitale informaties is anders en minder geduldig. We gebruiken en bewaren informatie vaak in verschillende systemen. En: hoe langer het duurt voordat informatie wordt gearchiveerd, hoe groter de kans dat software en computers verouderen of beschadigd raken. Informatie wordt daardoor ontoegankelijk. Doel van de nieuwe wet is dat het archief beter up-to-date blijft, dat cultureel erfgoed beter bewaard wordt en overheden transparanter zijn.  Zo krijgen bijvoorbeeld onderzoekers en journalisten eerder toegang tot belangrijke gegevens.

Veranderingen

In de nieuwe wet moeten overheden te archiveren informatie binnen 10 jaar overbrengen naar een archief, nu is dat nog 20 jaar. Daarnaast moeten zij duidelijker aangeven waarom bepaalde informatie niet openbaar mag worden. Ook zijn zij verplicht een archivaris aan te stellen. Wanneer de wet wordt ingediend bij de Tweede Kamer, kunt u het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State lezen.

Gerelateerd