Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Berlijn verklaring: grondrechten als bakens

19/01/2021

Staatssecretaris Raymond Knops heeft op 8 december de Berlijnverklaring voor ‘digital society and value based digital government‘ ondertekend. Deze verklaring benadrukt het belang van waardengedreven digitalisering van samenleving en overheid. Zij is richtinggevend voor het beleid van de lidstaten en het Europese beleid.

Vertrouwen

De verklaring werd door de Europese ministers voor de digitale overheid ondertekend tijdens een digitale vergadering en is tot stand gekomen onder Duits voorzitterschap. Doel ervan is het vertrouwen van burgers in de digitale transformatie te vergroten. De overheid heeft daarin een belangrijke voorbeeldfunctie.

Bakens

De verklaring betekent een ondersteuning van het Nederlandse beleid, zoals verwoord in de Agenda Digitale Overheid | NL DigiBeter. In zijn reactie op de verklaring onderstreepte staatssecretaris Knops het belang van grondrechten als bakens bij de digitale transformatie. Verder attendeerde Knops de overige ministers op zijn initiatief voor de Coalition of the Willing, waar de verklaring ook naar verwijst.

Bekijk de Berlijnverklaring.