Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

RVO coördineert eIDAS-keten

19/01/2021

 

Dennis Reumer, coordinator eIDAS-keten

“Elke dienst die digitaal wordt aangevraagd in een ander EU-land start met een eIDAS-inlog”

“Sinds januari 2020 heeft RVO de opdracht gekregen om coördinatie uit te voeren binnen de eIDAS-keten in Nederland. Sinds die tijd ben ik mij bezig gaan houden met ketencoördinatie. Het gaat om een complexe keten waarin RvIG (BRP-koppelpunt), Logius (BSN-koppelpunt), private partijen eTD (eHerkenningmakelaars) en RVO (eIDAS-koppelpunt) samenwerken om inlogverzoeken van andere EU-lidstaten af te handelen. Het gaat hier om Europese burgers die inloggen bij Nederlandse overheidsorganisaties en organisaties met een publiek taak.” Aan het woord is Dennis Reumer (foto), coördinator van de eIDAS-keten in Nederland bij RVO.

Samenwerking met alle partners optimaliseren

“Als ketencoördinator ben ik voornamelijk bezig om de samenwerking met alle partners te optimaliseren. Samen met mijn collega’s werk ik aan afspraken en processen rondom incidenten, wijzigingen en onderhoud. Een mijlpaal was dan ook de vaststelling van het incidentmanagementhandboek. Hierin zijn het proces en andere afspraken rondom incidentmanagement vastgelegd. Een grote uitdaging met zoveel samenwerkingspartners. Naast ketencoördinatie houd ik mij ook bezig met de technische afstemming tussen de ketenpartners. Het eIDAS-Koppelpunt, waarvoor RVO verantwoordelijk is, is de spin in het web waarlangs alle authenticaties en processen verlopen. Het is de lijm tussen de lidstaten en de Nederlandse dienstverleners en de Europese inlogmiddelen.

 

eIDAS In en eIDAS Uit

eIDAS In zorgt ervoor dat houders van een erkend Europese eID-middel kunnen inloggen bij Nederlandse publieke diensten. Dit betekent dat bijvoorbeeld een Belgische burger een subsidie in Nederland kan aanvragen door in te loggen met een Belgisch authenticatiemiddel. Naast eIDAS In werkt RVO ook aan de ontwikkeling van eIDAS Uit. Met eIDAS Uit kunnen Nederlanders straks inloggen bij overheidsdiensten in andere Europese lidstaten met DigiD of eHerkenning. Dit betekent dat je als Nederlander bijvoorbeeld een subsidie in Duitsland kunt aanvragen met je DigiD of eHerkenning.

eIDAS In: 6.000 inlogs per maand

Via eIDAS In wordt er gemiddeld 6.000 keer per maand ingelogd bij een publieke Nederlandse dienstverlener. We zien dat steeds meer lidstaten op ons netwerk. In het begin waren alleen Duitsland en België aangesloten. Nu zijn daar nog vele landen bijgekomen, bijvoorbeeld Spanje en Italië. In totaal kunnen burgers uit 11 verschillende Europese lidstaten nu met hun eigen middel inloggen bij de Nederlandse dienstverleners.

Veruit de meeste inlogverzoeken komen vanuit België. De Belastingdienst heeft al een aantal maanden de hoogste inlogcijfers. Ook bij pensioenfondsen, UWV, CJIB en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt veel vanuit het buitenland ingelogd.

eIDAS Uit: volop in ontwikkeling

eIDAS Uit is nog volop in ontwikkeling. Met de diverse ketenpartners (Logius eTD, DigiD, BSN koppelpunt, RviG) wordt hard gewerkt om DigiD en eHerkenning bruikbaar te maken bij dienstverleners in de Europese lidstaten. DigiD en eHerkenning zijn al erkend door de Europa. Zodra de technische realisatie is afgerond, kan een Nederlandse burger met DigiD en een ondernemer met eHerkenning bijvoorbeeld een tolvignet in Spanje aanvragen. Achter de schermen werkt RVO samen met het technische team van DICTU hard om dit mogelijk te maken.

Om de juiste gegevens aan de dienstverleners in de andere Europese lidstaten te verstrekken, zoals je officiële voor- en achternaam, werkt RVO/DICTU samen met RvIG. Deze gegevens worden verstuurd vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) naar de eIDAS-Attributendienst. Zo kan de lidstaat vertrouwen op de meest accurate gegevens uit een ‘authorative’ bron. De koppeling tussen het eIDAS-Koppelpunt (RVO/DICTU) en de eIDAS-Attributendienst (RvIG) is op dit moment gereed en succesvol getest.

eIDAS eerste stap, SDG de tweede

eIDAS is een goede eerste stap van Europa op weg naar 1 digitale markt. Een tweede stap is de Single Digital Gateway-verordening; een wet met allerlei afspraken op het gebied van digitale dienstverlening. De Single Digital Gateway (SDG) is de poort die Europese burgers en bedrijven toegang gaat geven tot informatie en diensten (‘Your Europe’) uit andere lidstaten. In de eerste fase publiceren dienstverleners alleen informatie over hun diensten op hun portaal. In de tweede fase moeten burgers en bedrijven bepaalde diensten volledig digitaal kunnen afnemen in andere lidstaten. Studenten kunnen zich straks geheel digitaal inschrijven voor een opleiding in een andere Europese lidstaat. Ook ondernemers kunnen diensten volledig digitaal in andere lidstaten gaan afnemen. De SDG zet zo een belangrijke stap in het digitaliseren van de interne Europese markt. De verplichting voor de tweede fase geldt vanaf eind 2023.

eIDAS speelt daarbij een centrale rol in de infrastructuur van de Single Digital Gateway. Elke dienst die digitaal aangevraagd wordt in een andere lidstaat, start immers met een eIDAS-inlog. Heel gaaf om zo mee te werken aan 1 Europese digitale markt.”