Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Trendrapport helpt gemeenten bij nieuwe maatschappelijke vragen

02/02/2021

Digitalisering verandert niet alleen de wijze waarop gemeenten kunnen werken aan maatschappelijke opgaven. Het verandert ook de maatschappelijke opgave zelf: kunnen alle inwoners nog meedoen in de informatiesamenleving? Zijn publieke waarden als privacy, veiligheid en autonomie nog geborgd en is er voldoende controle op de nieuwe technologieën? Het Trendrapport Informatiesamenleving 2020 van de  VNG gaat in op deze en andere vragen.

Maatschappelijke vraagstukken

Met het bieden van een overzicht van maatschappelijke, technologische en organisatorische trends probeert het rapport gemeentebestuurders te helpen bij het oplossen van nieuwe maatschappelijke vraagstukken. De 3 thema’s artificiële intelligentie (AI), digitale veiligheid en digitale grondrechten staan daarbij centraal.

AI en digitale veiligheid

Uit het trendrapport blijkt dat AI steeds vaker onderdeel uitmaakt van een publieke en politieke discussie. Ook is er steeds meer aandacht voor toezicht op het gebruik van AI binnen de overheid. Digitale veiligheid is sinds het uitbreken van de corona-crisis steeds belangrijker geworden. Er is een duidelijke trend zichtbaar waarin het onderwerp steeds vaker naar de bestuurstafel verschuift.  Ook groeit het besef dat intensief samenwerken en actief kennisdelen van cruciaal belang is om een crisis te voorkomen.

Digitale grondrechten

Hoe staat het tenslotte met de digitale grondrechten? Volgens het trendrapport staan de bestaande grondrechten onder druk en ontbreken er mogelijk rechten die we in een informatiesamenleving nodig hebben.

Het trendrapport verschijnt voor het eerst. Het volgende rapport wordt eind 2021 verwacht.

Voor meer informatie: Trendrapport helpt gemeenten bij nieuwe maatschappelijke vragen - Digitaleoverheid.nl