Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wie komt het VIAG bestuur versterken!

05/02/2021

Vereniging van Informatie professionals in Nederlandse Gemeenten

 

 

 

SUCCES VERZEKERD!

 

De VIAG is op zoek naar een nieuwe bestuursleden!

Tot voor kort was het vraagstuk met betrekking tot informatiemanagement helder binnen de structuur van een gemeentelijke organisatie weggelegd. Deze vanzelfsprekendheid is er niet meer. Door vele nationale en internationale ontwikkelingen is informatiemanagement een primair onderdeel van de gehele bedrijfsvoering geworden.

Wie zijn wij…

De VIAG is een bloeiende en actieve vereniging met ambitie, talent en passie. Samen met ruim 320 gemeenteleden, 20 bedrijfsleden en een Raad van Advies van 8 collega’s bundelen wij de krachten om onze bijdrage aan het vakgebied zo goed mogelijk te kunnen leveren.

Belangenbehartiging, signaleren van tendensen en ontwikkelingen, stimuleren van vakinhoudelijke kennis en het meewerken aan het verdiepen van de kwaliteit van het vakgebied en de individuele medewerker en de informatiesamenleving zijn een aantal activiteiten van onze vereniging. De doelgroepen zijn de informatiemanager, de ICT professional, de integrale manager etc.

De komende jaren zetten wij in op een verdere professionalisering van het vakgebied informatiemanagement en de informatiesamenleving. De VIAG faciliteert de onderlinge informatie uitwisseling tussen de leden en wil de collegiale dienstverlening bevorderen. Daarnaast ontwikkelen wij producten ter ondersteuning.

De VIAG behartigt op landelijk niveau de belangen van de gezamenlijke gemeenten op het gebied van informatiemanagement.

Wie bent u …

De nieuwe bestuurder is betrokken bij het vakgebied en heeft hart voor de VIAG. U bent een aanspreekpunt voor externe contacten, o.a. met de VNG en andere samenwerkingspartners.

U neemt deel aan door de VIAG georganiseerde activiteiten:  het jaarlijks congres, strategiedagen , themadagen etc. Daarnaast zijn er een aantal bestuursvergaderingen per jaar.  

Het bestuur vertegenwoordigt de VIAG nationaal en internationaal.

Waar wacht u nog op…

De termijn voor kandidaatstelling sluit op 1 maart 2021.

 

Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact op met Antoinette van Leeuwen, Bestuurslid VIAG

Tel: 0650244913

Mail:  antoinettevanleeuwen@viag.nl

bezoek ook onze website: www.viag.nl