Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Drie aanbevelingen voor effectieve digitale beraadslaging

16/02/2021

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden deed student Lucas Kuipers onderzoek naar de spoedwet digitale beraadslaging. Zijn rapport geeft een drietal concrete handvatten waar raden mee aan de slag kunnen.

1. Stel beter de identiteit van de deelnemers vast.

2. Handhaaf gezamenlijk de vergaderorde. 

3. Maak een doortastende keuze in vergadervorm.

Acceptabel alternatief

De Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming kwam al eerder tot de conclusie dat digitaal vergaderen geen ‘volledig’ maar zeker wel een ‘acceptabel’ alternatief biedt voor fysieke bijeenkomsten. Kuipers’ onderzoek komt in grote lijnen overeen met die van de evaluatiecommissie. De spoedwet en de digitale vergaderingen voorzien in de behoefte van politieke besluitvorming, maar het werkt wel lastiger. Men verplaatst regelmatig belangrijke agendapunten naar een later moment. Ook worden vergaderingen soms afgebroken en verdwijnt een groot deel van de spontaniteit en het plezier in het raadswerk. Het handhaven van de vergaderorde is ook lastiger.

Zelf evaluatie

Overheden kunnen zelf aan de slag om in de toekomst het eigen digitale vergaderproces te verbeteren. De opgestelde observatielijsten en bijbehorend beoordelingskader zijn online beschikbaar via de website van de Nederlandse vereniging voor Raadsleden.

Wellicht ook interessant voor u: