Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Tweede Kamer neemt Wet open overheid (Woo) aan

16/02/2021

Op 26 januari heeft de Tweede Kamer de initiatiefwet open overheid aangenomen. Dat voorstel werd ingediend door Tweede Kamerleden Snels en Van Weyenberg. De Wet open overheid (Woo) is bedoeld om overheden transparanter te maker.

Actieve openbaarheid

De Woo regelt dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, te ontsluiten en te archiveren is. De Woo komt in de plaats van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Het belangrijkste verschil tussen de Woo en de huidige Wob is de actieve openbaarmaking. De Woo verplicht overheden zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken. Voor passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek) volgt de Woo vrijwel geheel de Wob. De Tweede Kamer nam met de wet ook een aantal amendementen en moties aan.

Kleine stappen

Wanneer ook de Eerste Kamer de Wet open overheid aanneemt,  volgt publicatie in het Staatsblad. Na de inwerkingtreding van de wet, worden steeds meer soorten overheidsinformatie actief openbaar gemaakt.

Gerelateerd

Meer informatie over actieve openbaarmaking (RDDI)