Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Knops maakt balans op

02/03/2021

“We moeten samen verantwoord verder digitaliseren”, dat was de oproep die demissionair staatssecretaris Knops deed op de conferentie Nederland Digitaal.

Balans

“Ik heb mij de afgelopen jaren ingezet voor een innovatieve, inclusieve, veilige en betrouwbare digitale overheid. De aandacht is sterk verbeterd. We kunnen mooie resultaten overleggen. Maar er liggen nog flinke uitdagingen ook. Met steeds slimmere AI, robotica en domotica kloppen bovendien nieuwe technieken aan de deur.”

Wie is de klant?

Terugblikkend op de afgelopen jaren, zijn er de nodige resultaten neergezet, ziet Knops.

  • De service is verbeterd.
  • Onze digitale overheidsdienstverlening wordt gewaardeerd.
  • De Nederlander weet de weg naar de digitale overheid goed te vinden.

Maar, benadrukt hij, er liggen nog grote uitdagingen, want 2,5 miljoen Nederlanders vinden het nog moeilijk om met computers of smartphones te werken. “De overheid is er voor de burger, niet andersom. Wij moeten nadenken over wie onze klanten zijn en daarop inspelen.” Er gebeurt al veel, ziet hij. Hij noemt de campagne #AllemaalDigitaal, de Informatiepunten Digitale Overheid in de bibliotheken en Tel mee met taal.

Digitaal bewustzijn

De aandacht voor inclusie gaat verder dan alleen het kunnen gebruiken van technologie. Hij benadrukt het belang van digitaal bewustzijn. “Mensen inzicht geven in de gevolgen van online activiteiten. Mensen  zijn zich onvoldoende bewust van hun digitale kwetsbaarheid. De afgelopen jaren is ingezet op bewustwording en in cursussen voor digitaal mindervaardigen krijgt het onderwerp flinke aandacht.” Ook de overheid werkt er hard aan digitaal weerbaarder te worden, bijvoorbeeld door veel te oefenen.

Vooroplopen

Knops zou graag zien dat in de toekomst de ambities voor de digitale overheid hoog blijven. “De overheid moet niet alleen meedoen: ze moet vooroplopen om het voor de overheid en de klanten van de overheid – de burgers – gemakkelijker, gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.” Hij benadrukt het belang van innovatie, ook samen met bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap. De mens moet daarbij centraal blijven staan. “Niemand weet wat er over 5 jaar aan technologie beschikbaar is. En wat daarvan de consequenties zijn voor onze samenleving. We weten alleen dat we die discussie permanent gaan krijgen.”

Met de oproep om “Samen verantwoord verder (te) digitaliseren” sluit hij af.