Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Onderzoeksrapport ‘Aandacht voor algoritmes’ gepubliceerd

02/03/2021

De Algemene Rekenkamer heeft het onderzoeksrapport ‘Aandacht voor algoritmes’ gepubliceerd. Het rapport maakt inzichtelijk voor welke processen algoritmes worden toegepast bij de rijksoverheid en wat de risico’s zijn. Conclusie, de overheid besteed veel aandacht aan het beperken van de privacyrisico’s. En algoritmes ondersteunen medewerkers vooral bij administratieve werkzaamheden.

Onderzoeksvragen

Het rapport geeft antwoorden op vragen als: hoe voorkomt de rijksoverheid dat er vooroordelen in algoritmes sluipen? Overziet de rijksoverheid wat de inzet van algoritmes voor gevolgen heeft voor personen en bedrijven? Daarnaast geeft het rapport een aantal aanbevelingen en een blik op de toekomst.

Toetsingskader

De Algemene Rekenkamer ontwikkelde tevens een toetsingskader om mogelijke risico’s te beperken. Het toetsingskader is bedoeld om te helpen algoritmes transparanter te maken en potentiële risico’s over algoritmes bespreekbaar te maken. Met dit toetsingskader kunnen controleurs en auditors in de toekomst algoritmes eenduidig en uniform beoordelen.

Lees het gehele rapport via de website van de Algemene Rekenkamer.