Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

QuickScan voorbereiding op digitale ontwrichting

02/03/2021

Decentrale overheden maken werk van het verhogen van digitale weerbaarheid. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

3 thema’s

Het onderzoek leverde een quickscan op met 3 thema’s om de digitale weerbaarheid te vergroten. Verbinden en organiseren, zicht op afhankelijkheden en oefenen & testen. Daarnaast blijkt uit het rapport dat samenwerking en kennisdeling cruciaal zijn om digitale dreigingen tijdig te signaleren en effectief te bestrijden. Begin 2021 komt er een concreet plan van aanpak met gezamenlijke acties om de cyberweerbaarheid te vergroten.

Hack the Hague

In het kader van testen en kennisdelen vertelde de gemeente Den Haag tijdens de Conferentie NL-Digitaal over Hâck Den Haag. Jaarlijks laat de gemeente de ICT-systemen van de stad testen door professionele hackers. Daardoor worden kwetsbaarheden in de systemen vroegtijdig opgespoord en gerepareerd. Tijdens dezelfde sessie kondigde sessieleider Chris van ‘t Hof aan dat er ook in 2021 weer een Overheidsbrede Cyberoefening gaat plaatsvinden.