Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Werken aan actieve openbaarheid

02/03/2021

De Tweede Kamer nam 26 januari 2021 de initiatiefwet open overheid (Woo) aan. De overheid moet meer informatie uit eigen beweging gaan publiceren en toegankelijk maken voor iedereen. iBestuur bracht samen met het Rijksprogramma Duurzaam Digitale informatiehuishouding een magazine met interviews en praktijkcases uit over actieve openbaarmaking.

Roep om transparantie

DG Overheidsorganisatie Marieke van Wallenburg (ministerie van BZK) in haar interview: “We willen een transparante overheid die haar werk op zo’n manier doet dat ze in verbinding is met haar omgeving en daarin met alle inwoners in ons land. Vanuit die omgeving klinkt de roep om transparantie dan ook steeds luider. Kijk bijvoorbeeld maar naar het toenemende aantal Wob-verzoeken. Niet voor niets maakt het wetsvoorstel open overheid actieve openbaarmaking straks tot een verplichting.” Jacqueline Rutjens, directeur RDDI vertaalt actieve openbaarheid door naar de informatiehuishouding: “De overheid heeft informatie in beheer. Die moeten we altijd kunnen terugvinden en gebruiken om onszelf te verbeteren. Daarbij moet de ontvanger van informatie centraal staan. Dát is duurzame, digitale informatiehuishouding.”

Samenwerken

In het magazine ook meer informatie over het Platform Open Overheidsinformatie. PLOOI zorgt ervoor dat overheidsinformatie op een gestandaardiseerde manier openbaar wordt. Projectleider Jelle Verburg: “Als we overheidsinformatie op één centrale plek aanbieden, wordt informatie écht toegankelijk en vindbaar.”

Naar het magazine. Of lees direct de interviews met Marieke van Wallenburg en Jacqueline Rutjens. En krijg in 7 vragen antwoord op de vraag: wat is PLOOI en wat betekent het voor overheidsorganisaties?