Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Noord-Holland fluit gemeente terug om datacenters

16/03/2021

Noord-Holland vindt dat zij verantwoordelijk is als gaat om de bouw van datacenters en niet de gemeente Hollands Kroon. De gemeente is van mening dat zijzelf het bevoegde gezag is voor de aanleg van de Microsoft-datacenters. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie wil 'uiteindelijk bij de rechter' duidelijkheid krijgen en wil bovendien een handhavingsprocedure starten tegen Microsoft. De gemeente is 'zeer verrast door het besluit van GS'.

Bij de rechter

‘Het college is van mening dat GS bevoegd gezag zijn voor de Microsoft-datacenters in Hollands Kroon’, schrijft de provincie deze week in de besluiten. De provincie wil de belangen behartigen die met haar thema’s te maken hebben, zoals energieverbruik en ruimtelijke impact. ‘Het college van Hollands Kroon blijft bij zijn standpunt dat zij bevoegd gezag is. GS willen, uiteindelijk bij de rechter, duidelijkheid verkrijgen voor deze casus en vergelijkbare situaties.’

Handhavingsprocedure

De provincie neemt het standpunt in dat zíj moet beslissen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning, gaat Hollands Kroon daarover informeren en is van plan een ‘handhavingsprocedure te starten tegen Microsoft voor het in werking hebben/oprichten van een inrichting zonder vergunning’.

Verrast

‘Op woensdag 3 maart hebben wij via de media vernomen dat Gedeputeerde Staten het besluit heeft genomen dat zij zich op het standpunt stellen bevoegd gezag te zijn om omgevingsvergunningen voor datacenters te verlenen’, laat Hollands Kroon weten. ‘Wij zijn zeer verrast door het besluit van GS. Wij hebben nog geen brief ontvangen met uitleg over het besluit. Uiteraard zijn wij benieuwd naar de uitleg van het besluit van GS.’

Bouw begonnen

De datacenters in Hollands Kroon kwamen eind november al in het nieuws toen NRC op basis van eigen onderzoek schreef dat Microsoft aan de bouw was begonnen voordat de vergunning waren verstrekt. Raadsleden zouden zich overvallen voelen. Volgens Hollands Kroon en Microsoft ging het hier echter om vergunningsvrije, voorbereidende werkzaamheden.

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal