Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Rapport: Digitale dreigingen voor de democratie

16/03/2021

Wat kun je doen om desinformatie actief te bestrijden? En hoe beperk je de negatieve effecten van nep-nieuws op het publieke debat en het democratisch proces? Dit onderzocht het Rathenau Institiuut in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoeksrapport geeft een aantal adviezen om desinformatie tegen te gaan.

Maatregelen

Het onderzoek bestaat uit drie delen: een quickscan rondom technologische ontwikkelingen, 2 casestudies en een vooruitblik met nieuwe maatregelen. Minister Kajsa Ollongren van BZK komt met een pakket maatregelen om desinformatie actief te bestrijden. Zo wordt er een Nederlandse gedragscode transparantie politieke advertenties ontwikkeld. Er komt budget om desinformatie op te sporen en te monitoren. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een website van het Netwerk Mediawijsheid die bewustwording over online beïnvloeden gaat vergroten.

Meer informatie

Het gehele rapport is downloadbaar via de website van het Rathenau Instituut. Daarnaast sprak Ibestuur met Pieter van Boheemen en Mariëtte van Huijstee over het rapport en de voorgenomen maatregelen.