Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Samen open doen

16/03/2021

16 februari 2021 lanceerde het ministerie van BZK samen met partners het vierde actieplan Open Overheid ( 2020-2022 ). ‘Open organisaties voor een open democratie’ is daarin het uitgangspunt.

Werken aan openheid

Waarom een vierde actieplan? Democratie is niet vanzelfsprekend,  we moeten eraan blijven werken. Openheid is één van de manieren waarmee we dat doen. Een open democratie bereiken we alleen als er openheid is binnen overheidsorganisaties én naar buiten toe. Daarbij is het belangrijk om samen te werken met partners binnen en buiten de overheid, want zo komen de beste ideeën voor een meer open overheid samen.

Open Government Partnership

Nederland is lid van het Open Government Partnership (OGP). OGP is een wereldwijde beweging waar meer dan 75 landen bij zijn aangesloten. Deze landen stellen eens in de twee jaar een nieuw Actieplan Open Overheid op en wisselen kennis, ervaring en instrumenten uit.

7 thema’s

BZK werkt samen met overheden en partijen binnen en buiten de overheid aan de 13 actiepunten van het actieplan, verdeeld over 7 thema’s:

  1. Open democratie,
  2. Open informatie
  3. Open Communicatie
  4. Open organisatie
  5. Open inkoop
  6. Open technologie
  7. Open recht

Lees het Actieplan, waarvan de eindredactie gedaan is door de Direct Duidelijk Brigade.

Kijk de lancering van het Actieplan terug.

Gerelateerd