Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeente ’s-Hertogenbosch live met Signalen

30/03/2021

Sinds maandag 1 maart is de gemeente 's-Hertogenbosch, naast Amsterdam, de tweede gemeente in Nederland die Signalen in gebruik heeft genomen. Signalen is een open source initiatief van Nederlandse gemeenten voor het ontvangen en afhandelen van meldingen over de openbare ruimte. De livegang van ’s-Hertogenbosch is een prachtig eerste resultaat van een opschalingstraject waarin alle aspecten van Samen Organiseren en samen werken aan Common Ground tot volle bloei komen. 

Werken aan een prettige leefomgeving

Meldingen over de openbare ruimte zijn enorm belangrijk voor een prettige, leefbare stad, mits ze goed worden afgehandeld. Nederlandse gemeenten krijgen er zo'n vijf miljoen per jaar te verwerken. Zij ontvangen de meldingen via tal van kanalen en applicaties. 

Meldingen die via Signalen binnenkomen worden automatisch geclassificeerd en doorgestuurd naar de relevante behandelaar of afdeling. Het algoritme dat hieraan ten grondslag ligt, wordt getraind met historische gegevens. Op basis van deze data heeft de software geleerd bepaalde patronen te herkennen en kan het zelf classificaties toekennen aan meldingen. Na de invoering van Signalen steeg de klanttevredenheid van Amsterdamse inwoners met 30%.

Meerwaarde

Bram Verbruggen, Bureauhoofd Bedrijfsvoering en Ondersteuning bij de afdeling Beheer en Programmering openbare ruimte legt uit dat de gemeente ’s-Hertogenbosch vanuit haar ambities als datastad is aangesloten bij de ontwikkeling en opschaling van Signalen. ‘Signalen is duurzaam, toekomstbestendig en generiek opgezet volgens de principes van Common Ground maar biedt tegelijkertijd ook ruimte voor maatwerk. Signalen sluit aan bij de wensen van onze bewoners en het gebruik van de kunstmatige intelligentie zorgt bovendien in ’s-Hertogenbosch voor een efficiëntieslag in het ontvangen en routeren van meldingen.'

'Het implementatietraject is uitgevoerd met een frisse nieuwe aanpak. Met dat nieuwe elan hebben we met elkaar een prachtig resultaat neergezet. Daarbij is de instap voor nieuwe gemeenten nog laagdrempeliger geworden. En kijken we er bij ’s-Hertogenbosch naar uit om nieuwe gemeenten te verwelkomen in de Signalen-community.'

Door en voor gemeenten

Signalen is een initiatief van de gemeente Amsterdam. De Gemeente ontwikkelde opensource software volgens de principes van Common Ground. Daarbij creëerde ze samen met de VNG en in samenspraak met een groep gemeenten en de Foundation for Public Code een community van partijen om opschaling van de software mogelijk te maken. Signalen is mede-ontwikkeld op basis van een financiering uit het innovatiefonds van VNG Realisatie.

Samenwerking met de markt

Naast 's-Hertogenbosch is ook de gemeente Almere gestart om Signalen in productie te nemen. Jacco Brouwer, programmamanager bij VNG Realisatie en vertegenwoordiger van de Signalen-community, ziet dat steeds meer gemeenten de ‘kracht begrijpen van samen investeren en meervoudig gebruiken’. Zijn verwachting is dat het aantal Signalen-deelnemers in 2021 met minstens 4 gemeenten zal uitbreiden. Om deze opschaling te realiseren is de samenwerking met de markt cruciaal. ‘Marktpartijen vormen als het ware een hefboom waarmee we Signalen naar veel gemeenten in Nederland kunnen brengen.’

Zie ook de website www.Signalen.org