Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Implementatiepilot Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

30/03/2021

 

Medio 2022 wordt naar verwachting de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) ingevoerd. Het doel van deze wet is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren en burgers en bedrijven het recht te geven om elektronisch zaken te doen met de overheid. Degenen die dat willen, moeten een digitale kanaal kunnen kiezen voor hun contact met de overheid. Om te waarborgen dat iedereen met de overheid kan (blijven) communiceren, is het belangrijk dat communicatie op papier mogelijk blijft.

Het ministerie van BZK publiceerde in 2017 een voorlopige handreiking (PDF) voor de implementatie van de wet. Intussen is het wetsvoorstel op verschillende punten aangepast, ook in 2020 zijn er wijzigen doorgevoerd. Gemeenten moeten daarom nu nagaan of er maatregelen nodig zijn om aan de wet te voldoen.

Doel van de implementatiepilot

Vanaf november 2020 lopen bij vijf gemeenten pilots met als doel inzicht te krijgen hoe een gemeente met minimale inspanning kan voldoen aan de Wmebv. Naast een inventarisatie met behulp van een aangepaste ‘Handreiking Implementatie Wmebv’, voert een gemeente concrete veranderingen door. De pilotgemeenten brengen in beeld wat voor hen de randvoorwaarden zijn om (minimaal) te voldoen aan de wet.

Deze pilots hebben op dit moment een looptijd tot medio mei 2021. Daarna verwachten het Ministerie van BZK en VNG Realisatie de uitkomsten te delen met alle gemeenten.

Potentiële opbrengsten van de pilots

In de pilots komt aan de orde wat nodig is voor implementatie van deze wet. Met die ervaringen wordt o.a. de handreiking definitief gemaakt. Potentiële opbrengsten waar nu aan gedacht wordt zijn onder andere:

  • Vernieuwde handreiking plus checklist
  • Voorbeeldlijst bestuurlijk verkeer
  • Modelbeleid voor kanaalwijzing
  • Modelbeleid voor zorgplicht
  • Generiek contact- en bezwaarformulier (conform Wmebv)

Aan de slag met de Wmebv

Er is op dit moment een aantal nuttige informatieve bronnen beschikbaar om met de Wmebv aan de slag te gaan:

Voor het downloaden van de powerpoint presentatie en de handreiking zie hieronder.

Op de hoogte blijven?

U werkt bij een gemeente en u wilt op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen rondom de pilots en de Wmebv? Stuur een e-mail naar said.igalla@vng.nl met als onderwerp: Wmebv. Op het moment dat er nieuws is brengen we u op de hoogte.

Wetsvoorstel

Memorie van toelichting

Ledenbrief Digitale Inclusie En Relatie Wmebv - VNG

Position paper Wmebv - VNG

Downloads

Handreiking 2020 (concept en wordt nog aangepast n.a.v. pilots)

Presentatie Ministerie BZK: betekenis Wmebv voor gemeenten

Presentatie met de visuele uitleg van de Wmebv (huidige versus nieuwe eisen)

Vragen en antwoorden n.a.v. de webinar