Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Strategische tafel Transitie Common Ground voor gemeenten en leveranciers

30/03/2021

VNG Realisatie nodigt u uit voor een strategische tafel, waarin we het gesprek voortzetten over de transitie naar een op Common Ground gebaseerde informatievoorziening voor gemeenten. Wat willen gemeenten, ook als opdrachtgevers? Waar staan we op dit moment? Welke bijdrage kunt u leveren? Waar loopt u in de uitvoering tegenaan? Welke vervolgstappen zetten we en welke ondersteuning is daarbij nodig?

Common Ground is het informatiekundige fundament onder de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). In de In de kadernota GGU zijn de prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd. Op bestuurlijk niveau hebben gemeenten afgesproken dat zij willen investeren in Common Ground om hun maatschappelijke opgaven te realiseren. Gericht op continuïteit, maar ook vernieuwend, toekomstvast en flexibel.

Gemeenten kunnen de transitie niet doorvoeren zonder hun leveranciers nauw te betrekken. Het  Groeipact is een stevig fundament onder deze samenwerking. Maar hoe kom je van afspraken naar realisatie?

Tijdens de strategische tafels bespreken de deelnemers in het Groeipact hoe zij in de transitie samen kunnen werken, hoe zij zaken kunnen afstemmen en hoe zij dit het best organiseren.  De doelgroep bestaat uit directeuren en managers, die hun organisatie vertegenwoordigen en afspraken kunnen maken.

U kunt zich op https://commonground.nl/events/view/85dfb05d-ea36-4211-8f08-482a8f38a7b3/strategische-tafel-transitie-common-ground-voor-gemeenten-en-leveranciers aanmelden om een plaats te reserveren voor de strategische tafel.

Betrekt u liever een collega uit uw directie of managementteam? Stuur deze uitnodiging gerust door. Heeft u nog geen account op de Common Ground site dan adviseren wij u zich te registeren (niet verplicht). U wordt dan ook op de hoogte gehouden van andere, aan Common Ground-gerelateerde ontwikkelingen. Maar ook zonder account kunt u zich aanmelden.

Op de site vindt u ook de overige data waarop we u in 2021 graag ontmoeten. De data van de strategische tafels zijn:

  • 14 april
  • 20 mei
  • 9 september
  • 18 november

Na aanmelding ontvangt u een week van tevoren het programma, een link naar de online sessie, de deelnemerslijst en verdere, relevante informatie. Ter voorbereiding op het programma ontvangt u ook een aantal vragen. U kunt eventuele gesprekspunten ook hier al met elkaar delen. Dan houden we daar bij de organisatie rekening mee.