Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verplichting toegankelijkheid van apps: begin op tijd!

30/03/2021

Vanaf 23 juni 2021 geldt de toegankelijkheidswetgeving ook voor de apps van de overheid.  Is uw organisatie al bezig met het opstellen van toegankelijkheidsverklaringen voor apps? Logius adviseert: begin daar op tijd mee!

Inclusie

Voldoen aan de toegankelijkheidseisen betekent dat ook mensen met een beperking ermee uit de voeten kunnen. Ook mensen die blind of slechtziend zijn, kleurenblind, doof of slechthorend, motorisch beperkt of laaggeletterd.  Overheidsinstanties voldoen aan de verplichting wanneer ze apps toegankelijker te maken op basis van de toegankelijkheidseisen uit de Europese standaard EN 301 549 (WCAG 2.1, niveau A + AA). Daarnaast is publicatie van een toegankelijkheidsverklaring vereist. Daarin staat welke maatregelen uw organisatie neemt om de app toegankelijk te maken en te houden.

Op tijd zijn

Ook wanneer u nog geen idee hebt in hoeverre de app toegankelijk is, kunt u al een verklaring opstellen. Onderzoeken hoe het staat met de toegankelijkheid is dan het startpunt van het actieplan. Ook als de app voor iedereen toegankelijk is, moet u dit vastleggen in een toegankelijkheidsverklaring. Begin dus op tijd met de verklaring, u kunt daarvoor deze handige invulassistent gebruiken.

Controle door Logius

Logius controleert alle verklaringen op een aantal verplichte vormkenmerken. Klopt er iets niet? Dan ontvangt u per mail feedback waarmee u de verklaring kunt verbeteren.  Wanneer u de eerste versie uiterlijk op 23 april 2021 publiceert, heeft u genoeg tijd om de verklaring vóór de deadline van 23 juni 2021 te perfectioneren. Meer over de controle door Logius.