Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Strategische tafel transitie Common Ground op 14 april

06/04/2021

Op 14 april organiseert het team Markt en Overheid van VNG Realisatie een strategische tafel over transitie Common Ground. We brengen gemeenten en leveranciers met elkaar in gesprek over onderwerpen die geregeld moeten worden om Common Ground oplossingen in de bestaande informatievoorziening te integreren, de transitie te versnellen, of een passend aanbod uit de markt te realiseren. Versterking opdrachtgeverschap, aanpassing businessmodellen en samenwerking bij inkoop en aanbesteding kunnen zomaar onderwerpen zijn waar het gesprek over gaat en waar we concrete afspraken over willen maken.

Meer dan 40 deelnemers hebben zich opgegeven, maar tot nu toe veel te weinig gemeenten. Dat kan toch niet waar zijn? U laat deze kans om direct invloed uit te oefenen, toch niet aan u voorbij gaan?

Misschien is het bericht aan uw aandacht ontsnapt en wit u zich alsnog aanmelden. Dat kan hier, op de Pleio-site van Common Ground

De resultaten zullen ook met de andere gemeenten worden gedeeld, zodat er een vaste basis voor samenwerking ontstaat.

Doet u mee?