Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Onderzoeksrapport naar open source communities

13/04/2021

In dit onderzoek naar deze communities in Nederland, moet duidelijker worden wat open source communities zijn, hoe zij zich (door)ontwikkelen en hoe zij onderhouden kunnen worden. Het gaat om kwalitatief onderzoek om meer zicht te krijgen op de praktijk van open source communities in Nederland en de daarin zich (al dan niet succesvol) vormende ‘leefwereld’ (motieven, doelen, gedrag, structuur en governance).

Staatssecretaris Knops (BZK) riep overheden in april 2020 in een kamerbrief op om broncode zo veel mogelijk te delen en beschikbaar te stellen aan de samenleving. Het uitgangspunt daarbij is ‘open, tenzij’. Uitzonderingen zijn wanneer dit niet verenigbaar is met veiligheidsbelangen of er een vertrouwelijke werkwijze wordt geschaad, zoals het geval kan zijn bij opsporing en toezicht. Per geval moet worden ingeschat of de maatschappelijke opbrengsten opwegen tegen de kosten van openbaarmaking.

Een plek waar veel kennis en expertise over open source software en het delen van broncode samenkomt is in open source communities. Deze communities zijn gemeenschappen van opdrachtgevers, ontwikkelaars, testers en kritische gebruikers die de software ontwikkelen, verbeteren en beheren. Net als ‘normale’ communities zijn open source communities groepen mensen die al dan niet tijdelijk met elkaar verbonden zijn rondom een gezamenlijke opgave waar ze zich door gemotiveerd voelen, vaak om heel uiteenlopende redenen. In de loop der tijd kunnen ze specifieke gewoontes, structuren en processen ontwikkelen die per community kunnen verschillen.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/04/08/onderzoeksrapport-naar-open-source-communities/20210330-rapport-osc-anne.pdf