Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Aanjaagteam digitale toegankelijkheid van start

27/04/2021

Een aanjaagteam van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat op pad om gemeenten te informeren over digitale toegankelijkheid. Het team gaat niet alleen informatie verschaffen, maar ook tools en handvatten aanreiken. Verder gaan ze aandacht vragen voor duidelijke overheidscommunicatie.

Kennis delen

Het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO)  stelt eisen aan websites en apps op het gebied van toegankelijkheid. Veel gemeentelijke websites voldoen nog niet aan deze vereisten. Naast het aanjaagteam organiseert de VNG webinars en er is een discussie forum. Tevens maakt de VNG handreikingen in samenwerking met een werkgroep van koplopergemeenten en andere overheden.

Wegwijzer

Het toegankelijk maken van digitale dienstverlening is lang niet altijd even eenvoudig. Gelukkig zijn er verschillende bruikbare hulpmiddelen en tools. Deze zijn verzameld in de wegwijzer digitale toegankelijkheid.
Voor vragen of opmerkingen over toegankelijkheid heeft Logius een helpdesk ingericht.