Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Help mee met het verhogen van de kwaliteit van de BRP

27/04/2021

Voor het verhogen van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) is de Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) op zoek naar nieuwe fenomenen die verkend kunnen worden. Zij roepen professionals binnen de overheid op om mee te denken.

Nieuwe signalen

Het komt voor dat professionals werkzaam binnen een gemeente of (overheids)organisatie te maken krijgen met een veelvoorkomende onwenselijke situatie waarbij adresgegevens in de BRP niet kloppen. Het LAA inventariseert deze situaties  en bekijkt samen met de betrokken organisatie of het ontwikkeld kan worden tot een nieuw signaal. Het uiteindelijke doel is om aan de hand van deze signalen de BRP te verbeteren.

Kwaliteit gegevens

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties werken via LAA samen aan de kwaliteit van de BRP-gegevens. Dat is belangrijk, want alle overheden gebruiken deze gegevens bij het bepalen van rechten of plichten; van gemeentelijke afvalheffing tot de oproep voor bevolkingsonderzoek. Met LAA – ondergebracht bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens – selecteren zij (risico)signalen en wisselen deze uit.

Meer informatie