Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Hoe staat het met GovTech in Nederland?

27/04/2021

GovTech oplossingen zijn innovaties in publieke dienstverlening door startups. Het Britse Public deed in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente Den Haag onderzoek naar de stand van zaken in de Nederlandse GovTech markt.  11 maart 2021 kwam het (Engelstalige) rapport ‘GovTech in the Netherlands’ uit.

Meerwaarde

GovTech oplossingen richten zich op het verbeteren van publieke diensten. Denk aan apps waarmee mensen onderwijs op maat kunnen volgen of eenvoudig een financiële planning kunnen maken. Om deze oplossingen goed te laten werken is betrouwbare data nodig. Overheden spelen hierbij een belangrijke rol om mensen te laten profiteren van de meerwaarde die deze GovTech oplossingen bieden. Er zijn in Nederland al zo’n 400 startups werkzaam in de GovTech sector, becijferde Public in het rapport.

Rapport

Public deed dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Den Haag. In het rapport staat ondermeer wat GovTech betekent en hoe deze term zich verhoudt tot andere innovatieve concepten. Daarnaast beschrijft het welke projecten en programma’s er al lopen, en schat het hoe groot de markt voor GovTech in Nederland is.  Ook staan er aanbevelingen in voor de overheid om beter samen te werken met deze innovatieve startups.

Lees het rapport.