Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Internationale dataprincipes voor mensgerichte digitale overheid

27/04/2021

De OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ) heeft 10 ethische dataprincipes opgesteld voor een mensgerichte digitale overheid. Deze principes kwamen tot stand in een internationale werkgroep onder Nederlands voorzitterschap.

Principes en acties

10 principes moeten overheidsprofessionals helpen om data-ethiek te implementeren bij hun diensten en projecten. Het document bevat ook een aantal acties die de implementatie ondersteunen. De eerste 3 principes zijn bijvoorbeeld:

  1. Beheer gegevens met integriteit.
  2. Wees op de hoogte van en volg relevante overheidsbrede regelingen voor betrouwbare toegang, delen en gebruik van gegevens.
  3. Integreer ethische overwegingen op het gebied van gegevens in besluitvormingsprocessen van de overheid, de organisatie en de publieke sector

Bewustwording

Jaron Haas, programmamanager van de Data Agenda Overheid (ministerie van BZK), was samen met het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken (LED) vanuit Nederland betrokken. Over het belang van de principes:  “Het begint met bewustwording over de mogelijkheden van data én bewustzijn over de ethische aspecten daarbij. Vraagstukken kunnen op het eerste gezicht operationeel lijken – zoals het plaatsen van slimme lantaarnpalen die gegevens verzamelen. Maar ook daar komen strategische vraagstukken achter weg. Zoals: wie is eigenaar van de data, wie gebruikt ze en voor welke doeleinden worden de data gebruikt? Over dit soort vraagstukken is publiek debat nodig met burgers. Zowel op nationaal als op internationaal niveau. En dat gebeurt ook,” ziet hij.

OECD

De (OECD) is een internationale organisatie die werkt aan beter beleid voor betere levens. OECD werkt samen met regeringen, beleidsmakers en burgers aan een mensgerichte digitale overheid.