Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Actieplan Open op orde gelanceerd

11/05/2021

 

Met het actieplan ‘Open op Orde’ wil de rijksoverheid haar informatiehuishouding verbeteren en transparanter maken. Dit plan werkt het onderdeel informatiehuishouding uit, van de kabinetsreactie op het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Noodzaak

Informatie is een wezenlijke grondstof is voor de werking van de rijksoverheid en vitaal voor verantwoording in onze democratie.  Er mag dus geen informatie kwijt zijn en ook geen twijfel over de juistheid en echtheid daarvan. Verbetering van de informatiehuishouding is noodzakelijk, zeggen vele rapporten en onderzoeken waaronder het rapport ‘Ongekend onrecht‘, naar aanleiding van de POK.

Centraal en decentraal

Het actieplan bestaat uit een centraal -rijksbreed – deel, bijvoorbeeld het opstellen van kaders. Ieder departement en rijksorganisatie is echter verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding. Alle  rijksorganisaties maken voor 1 juli 2021 daarom ook een eigen actieplan. In hoofdlijnen gaat het om 4 belangrijke thema’s:

  1. investeren in de informatieprofessional
  2. meer inzicht in hoeveel en welke informatie de rijksoverheid heeft
  3. betere en gebruiksvriendelijker ICT-systemen
  4. bijhouden en laten zien dat het rijk aan de wettelijke en maatschappelijke eisen voldoet.

Impact

Het actieplan wil op de kortere termijn (2 jaar) de meest urgente knelpunten met aanpakken. Daarna volgt een programma om structureel en blijvend de informatiehuishouding ‘in de volle breedte’ te verbeteren. Iedereen bij de rijksoverheid zal hier wat van gaan merken, waar je ook werkt binnen het rijk, stelt het actieplan. Er komen trainingen, er wordt sterker gestuurd en er komen informatieprofessionals bij. Belangrijk is dat iedere rijksambtenaar zich verantwoordelijk voelt voor het goed omgaan met informatie en dat het rijk merkbare verbeteringen laat zien.