Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Duidelijke overheidscommunicatie, wat is daarvoor nodig?

11/05/2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) onderzocht samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waar gemeenten behoefte aan hebben als het gaat om duidelijke overheidscommunicatie. Uit het rapport komen een aantal acties naar voren die de VNG en BZK kunnen oppakken.

Aanbevelingen

Gemeenten hebben vooral behoefte aan standaardteksten zoals webteksten, brieven en webformulieren. Vooral  duidelijke juridische teksten en teksten over landelijke thema’s zoals de Omgevingswet en de Nieuwe Wet Inburgering. Daarnaast is er behoefte aan standaard beeldbrieven ten behoeve van laaggeletterden.

Wat kan de VNG doen?

  • Organiseer meer samenwerking tussen de VNG, de Direct Duidelijk Brigade en andere overheden;
  • Draag actief onder de leden uit dat dit onderwerp belangrijk is;
  • Maak een handreiking voor gemeenten;
  • Deel goede voorbeelden en breng  gemeenten met elkaar in contact;
  • Ontwikkel met een team juristen een aantal goede voorbeelden van juridische teksten.

Wat kan het ministerie van BZK doen?

  • VNG en gemeenten betrekken bij de aansturing van de Direct Duidelijk Brigade;
  •  Aandacht besteden aan duidelijke communicatie bij de grote uitvoeringsorganisaties.

Digitale toegankelijkheid

Sinds 23 september 2020 moeten alle overheidswebsites voldoen aan de normen voor digitale toegankelijkheid. Ook webteksten, nieuwsberichten en (digitale) formulieren moeten voor iedereen te begrijpen zijn. Het ministerie van BZK is in 2018 gestart met het project ‘Direct Duidelijk’ om overheidsorganisaties daarmee te helpen. Het uitgevoerde onderzoek geeft inzicht in welke activiteiten en instrumenten nuttig zijn voor gemeenten om helder te communiceren.