Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Europa en digitalisering: hoe werkt dat eigenlijk?

11/05/2021

 

Het werk van de Europese Unie beïnvloedt het werk van veel Nederlandse ambtenaren, ook bij de digitale overheid. Maar hoe werkt het daar eigenlijk? Deze OMOOC (Massive Online Open Course) neemt je mee in de vraag: ‘waar is Europa van?’ De 5e aflevering gaat over digitalisering.

Beleid en afwegingen

Deze OMOOC geeft meer inzicht in de afwegingen bij het maken van Europese regelgeving en beleid  en wat komt er allemaal bij Europese samenwerking kijken? Deel 5 gaat over digitaliseren in Europees perspectief en neem de regelgeving rond Artificiële Intelligentie (AI) als voorbeeld. Je maakt kennis met AI en de mogelijkheden en gevaren daarvan. Je hoort waarom het belangrijk is juist deze ontwikkelingen (ook) in Europees verband op te pakken. Interessant is de uitspraak van Gerard de Graaf (Europese Commissie), dat door COVID-19 de digitalisering met maar liefst 7 jaar is versneld. Er liggen daardoor kansen en uitdagingen, maar Nederland is te klein om daarin een vuist te maken. Samenwerken is het devies. De Graaf: “Om snel op te kunnen schakelen, is duidelijke Europese regelgeving nodig.”

Deze MOOC is mogelijk gemaakt door de vertegenwoordiging van de Europese Commissie en het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland.