Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Integrale aanpak cyberweerbaarheid noodzakelijk

11/05/2021

De Cyber Security Raad (CSR) adviseert het aankomende kabinet om in te zetten op een integrale aanpak van cyberweerbaarheid. Publiek-private samenwerking is daarbij essentieel. Cyberweerbaarheid moet volgens de CSR topprioriteit krijgen.

Adviezen

Het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ bevat concrete maatregelen. Om die uit te voeren is minimaal € 833 miljoen euro nodig in de aankomende  4 jaar. In het advies staan 5 punten centraal, te weten:

  1. Regie op samenwerking en informatiedeling;
  2. Weerbare vitale processen;
  3. Versterking onderzoek en onderwijs;
  4. Realiseren van cybercrime-handhavingsketen;
  5. Zorgplicht van leveranciers voor veilige producten en diensten.

Noodzaak

Voorbeelden van cybercriminaliteit verschijnen bijna dagelijks in het nieuws. Het datalek bij de GGD, de aanval op de Universiteit van Maastricht en de Citrix-crisis. Het zijn voorbeelden die aantonen wat de maatschappelijke impact is van onvoldoende cyberweerbaarheid. Voor het behoud van een open en vrije samenleving is het volgens de CSR noodzakelijk om de cyberweerbaarheid in Nederland te versterken.

Lees het gehele Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ van de CSR.