Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Oproep internetconsultatie Forum Standaardisatie

11/05/2021

 

Sinds 8 april is een aantal adviezen gepubliceerd en beschikbaar gesteld voor openbare consultatie over verplichte en aanbevolen standaarden op de lijst van het Forum Standaardisatie. Uw mening wordt gevraagd over SETU-Standaarden en MIM standaard. Deadline openbare internetconsultatie: uiterlijk 6 mei via internetconsultatie.nl.

Het gaat om:

Het expertadvies om de gewijzigde versie van de SETU -Standaarden én de 'Standard for vacancies’ toe te voegen op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. Aanvullend wordt geadviseerd om kwalificatie 'uitstekend beheer' toe te kennen aan het beheer van SETU (Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche).
Waarom? Door toepassing van de SETU-Standaarden ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid). Lees meer en geef reactie via internetconsultatie.nl/setu.

Het expertadvies om de standaard MIM (Metamodel voor Informatiemodellering) te plaatsen op de lijst aanbevolen standaarden. Aanvullend wordt geadviseerd om kwalificatie 'uitstekend beheer' toe te kennen aan het beheer van MIM (Geonovum).
Waarom? MIM is een gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen, zodat informatiemodellen en de daarop gebaseerde standaarden voor gegevensuitwisseling meer compatibel worden. Lees meer en geef reactie via internetconsultatie.nl/mim.

Meer informatie over deze oproep op: Forum Standaardisatie - Oproep: openbare consultatie SETU en MIM