Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken

11/05/2021

 

Digitalisering verandert onze samenleving radicaal. Nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, algoritmen, Big Data, robotica, quantumcomputers, Internet of Things en de cloud hebben grote gevolgen, zeker in samenhang met elkaar. Deze ontwikkelingen gaan snel en hebben invloed op onder meer de werkgelegenheid, onze veiligheid, de democratie, onze privacy, de verhouding tussen burgers onderling, en tussen burgers en de overheid. De vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken (DiZa) richt zich op de veelheid van ontwikkelingen die zich aandienen. De commissie heeft als doel overzicht te creëren en voor verbinding te zorgen in de behandeling van digitale dossiers op de diverse beleidsterreinen.

Oprichting commissie

Op 6 oktober 2020 heeft de Tweede Kamer de motie Van der Molen c.s. aangenomen waarin de Kamer uitspreekt de adviezen van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst over te nemen. Met het amendement-Van der Molen c.s. dat op 25 februari 2021 door de Kamer is aangenomen, werd de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken in het nieuwe Reglement van Orde vastgelegd.  Na de Kamerverkiezingen van maart 2021 is de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken opgericht. 

Voor een overzicht van de activiteiten en samenstelling (35 leden) klik hier: Vaste commissie voor Digitale Zaken | Tweede Kamer der Staten-Generaal