Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Inzicht in kwaliteit koppelingen stelsel van basisregistraties

25/05/2021

Uit een recente kwaliteitsmeting blijkt opnieuw dat de consistentie van koppelingsgegevens in het stelsel van basisregistraties vaak hoog is. Een aantal verbeterpunten wordt opgepakt in het verbeterprogramma voor het Stelsel van Basisregistraties waar bronhouders, gebruikers en het Ministerie van BZK samen aan werken.

Viermeting

Voor het vijfde jaar wordt de kwaliteit van koppelingen tussen basisregistraties gemeten. Koppelingen (of verbindingen) leggen verbanden tussen gegevens die in meerdere basisregistraties voorkomen. Gebruikers zijn door die koppelingen in staat gegevens uit meerdere basisregistraties voor eigen toepassingen te combineren. De meting is uitgevoerd door het CBS in samenwerking met een aantal basisregistraties, ICTU en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Gebruik van de gegevens

De jaarlijkse kwaliteitsmeting geeft een beeld van de consistentie van de koppelingen die door verschillende basisregistraties zijn gelegd. Meer specifiek geeft de meting inzicht in hoe vaak gegevens zijn gekoppeld. En als gegevens dan zijn gekoppeld, in hoeverre komen de gegevens met elkaar overeen? Daarnaast laat de meting ook trends zien, waarmee je na kunt gaan of er verbeteringen zijn gerealiseerd ten opzichte van voorgaande jaren.

Dashboard

De resultaten van ruim 30 kwaliteitsindicatoren zijn in te zien via een digitaal dashboard. Het gaat daarbij om koppelingen van gegevens tussen de basisregistraties Adressen en Gebouwen, Personen, Grootschalige Topografie, Inkomen, Kadaster, Waarde Onroerende Zaken en het Handelsregister. Het onderzoek vond plaats tussen 30 september 2020 en 1 februari 2021.