Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Eisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie (DUTO-eisen)

22/06/2021

De DUTO-eisen zijn een programma van eisen voor duurzame toegankelijkheid van de informatie in de informatiesystemen van overheidsorganisaties.

De eisen zijn generiek van aard en weerspiegelen de eisen die gebruikers stellen aan de toegankelijkheid van de informatie. 

De eisen zijn bedoeld voor de volgende personen binnen een overheidsorganisatie:

  1. Adviseurs die eisen opstellen voor het (her)ontwerp van informatiesystemen en deze vertalen naar concrete plannen. Voorbeelden van deze adviseurs zijn architecten, informatiemanagers en -beheerders, proces-of informatieanalisten, inkoopadviseurs en adviseurs digitale archivering.
  2. Projectleiders die de opdracht voor het opnemen van de DUTO-eisen in informatiesystemen uitvoeren.
  3. Managers die verantwoordelijk zijn voor de werkprocessen en de bijbehorende informatiesystemen. Zij nemen de besluiten over de eisen en ontwerpen en zien er op toe dat deze besluiten worden uitgevoerd Bijvoorbeeld de directeur bedrijfsvoering of CIO. Managers zullen de DUTO-eisen niet zelf gebruiken, maar kunnen wel de opdracht geven ze toe te passen.

Waarom gebruik je de DUTO-eisen?

Als een overheidsorganisatie haar informatie duurzaam toegankelijk wil maken, dan zijn aanpassingen aan haar informatiesystemen noodzakelijk: het inbouwen van functionaliteit, op basis van een programma van eisen. Iedere overheidsorganisatie mag die voor zichzelf opstellen. Maar een eigen programma van eisen opstellen kost veel tijd en expertise. De DUTO-eisen bieden overheidsorganisaties een standaard programma van eisen.

Op die manier voldoen overheidsorganisaties aan de verplichting  om toetsbare eisen op te stellen voor blijvend te bewaren informatie. In de praktijk zijn diezelfde toetsbare eisen net zo nuttig voor informatie die na verloop van tijd vernietigd wordt. Omdat die informatie vaak voor langere tijd toegankelijk moet zijn.

Voor meer informatie en de DUTO eisen ga naar de website van het Nationaal Archief Eisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie (DUTO-eisen) | Nationaal Archief