Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Informatiebeveiliging Rijk nog niet op orde

22/06/2021

Bij 11 van de 18 onderzochte organisaties is de informatiebeveiliging nog niet op orde. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek ‘Staat van de rijksverantwoording’ 2020. In het onderzoek is expliciet gekeken naar risico’s rondom thuiswerken, het gebruik van WhatsApp en programma’s voor videobellen.

Voorvallen

Uit het rijksbrede onderzoek naar informatiebeveiliging blijkt onder andere dat criminelen erin slaagden verschillende WhatsApp-accounts te hacken. Er werd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken een mogelijk datalek geconstateerd. En ook rondom video vergaderen ontstonden risico’s. Volgens de onderzoekers moeten organisaties bij ingebruikname van nieuwe applicaties de risico’s rond informatiebeveiliging beter afwegen. Daarnaast moeten ze maatregelen treffen om veilig gebruik te waarborgen. Dit is in veel gevallen niet of laat gebeurd.

Aanbeveling

Om de informatiebeveiliging Rijksbreed te verbeteren adviseert de Algemene Rekenkamer om de vakministers hier steeds weer op aan te spreken. Het hybride werken blijft een uitdaging voor ICT en informatiebeveiliging. Belangrijk is om hier ook de komende jaren continu aandacht voor te hebben.

Lees het gehele verantwoordingsonderzoek 2020.