Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Publieke Ruimte: podcast over betere overheidsdienstverlening

22/06/2021

Wat komt er allemaal kijken bij betere dienstverlening van de overheid? Met welke dilemma’s krijgen ambtenaren te maken? En welke goede initiatieven zijn er al?

In de podcast De Publieke Ruimte gaan Martijn Grimmius en Otto Thors op zoek naar manieren om de publieke dienstverlening te verbeteren. In de eerste aflevering doen ze dat met Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van BZK (luisteren via Spotify of Apple Podcasts).

In volgende afleveringen komen onder anderen Ab van Ravestein (directeur RDW en voorzitter van de Manifestgroep, een samenwerkingsverband van 15 uitvoeringsorganisaties in de publieke sector), Paul ‘t Hart (hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht) en Jorinde ter Mors (hoofd publiekszaken van de gemeente Utrecht) aan het woord.

Werk aan Uitvoering

De Publieke Ruimte is een initiatief van het overheidsprogramma Werk aan Uitvoering. Het duurzaam verbeteren van dienstverlening aan burgers en bedrijven is het doel van dit programma. Werk aan Uitvoering is een gezamenlijk initiatief van de rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden.