Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Richtlijnen voor het toepassen van algoritmen door overheden

22/06/2021

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft richtlijnen opgesteld voor het toepassen van algoritmen door overheden. De richtlijnen geven organisaties handvatten voor het verantwoord ontwikkelen en gebruiken van algoritmen.

Doelgroep

De richtlijnen zijn gepubliceerd op de Pleio omgeving van het LED. Ze zijn bruikbaar voor zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. Organisaties kunnen ze ook gebruiken wanneer zij aan de slag te gaan met actuele thema’s zoals transparantie en verantwoording.

Toepassing

De richtlijnen zijn  van toepassingen op verschillende gebieden. Denk aan de de ontwikkeling en operationele inzet van een algoritme. Maar ook voor geautomatiseerde besluitvorming. Daarnaast vallen algoritmen die geen persoonsgegevens verwerken binnen de scope van de richtlijnen. Tenslotte zijn de richtlijnen van toepassing daar waar de AVG dat niet is, zoals bij de Richtlijn Opsporing en Vervolg, de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg).

Contact

Voor vragen over de richtlijnen en de doorontwikkeling kunt u contact opnemen met ai@minjenv.nl.