Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Praat en denk mee over notificatieservices

08/07/2021

Er bestaan op dit moment onvoldoende overheidsbrede afspraken over het notificeren van gebeurtenissen vanuit bronregistraties. Met het project Notificatieservices wil VNG Realisatie stapsgewijs komen tot gestandaardiseerde notificatieprocessen binnen de Nederlandse overheid. Geïnteresseerden kunnen meepraten en bestanden delen via een speciaal ingerichte Pleiogroep. 

Mist u ook Notificatieservices om uw werk makkelijker te maken? Niet voor niets is de functie Notificeren een belangrijk onderdeel van de ontwikkelagenda API-standaarden.

Standaardisatie

Een gebeurtenisgedreven architectuur bevat (onder meer) notificaties om afnemers op de hoogte te stellen van gebeurtenissen die hebben geleid tot een wijziging van een informatieobject. De notificatie van een gebeurtenis geeft aanleiding voor de afnemer om de bron te raadplegen en op basis van de gewijzigde gegevens actie te ondernemen.

Een noodzakelijk onderdeel van de functionaliteit Notificeren is dat bij de bron een oplossing aangeboden wordt om gebeurtenissen zichtbaar te maken voor afnemers. Dit vraagt om standaardisatie van gebeurtenissen die worden gebruikt binnen het stelsel. Door overheidsbrede afspraken en standaarden is het voor afnemers mogelijk om op een moderne, gebeurtenisgedreven manier, gebruik te maken van bronregistraties.

Maandelijkse demonstraties

Het project Notificatieservices van VNG Realisatie heeft als doel om stapsgewijs te komen tot gestandaardiseerde notificatieprocessen binnen de Nederlandse overheid.
Input van gebruikers is een voorwaarde om de kwaliteit van de standaard zo hoog mogelijk te krijgen. De projectorganisatie nodigt geïnteresseerden uit om de maandelijkse demo’s te bezoeken of bij te dragen aan de documenten.

Meer informatie

In de groep Notificatieservices op Pleio worden documenten gedeeld en kunnen deelnemers met elkaar in gesprek. Op het platform is bijvoorbeeld ook versie 0.2 van de Bijlage Architectuur is te vinden. Daar vindt u onder andere uitleg over wat we wel en niet onder het Publish-Subscribe patroon verstaan en welke internationale standaarden bruikbaar kunnen zijn voor een overheidsbrede standaardisatie (met onder andere een berichtstandaard).

Wilt u tijd kunt vrijmaken om met ons mee te doen? Wilt u ons laten weten hoe u erover denkt? Wij verwelkomen u graag in de groep Notificatieservices op Pleio.