Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Rondetafelgesprekken van VNG Aanjaagteam digitale toegankelijkheid met marktpartijen: deelnemers gezocht!

09/07/2021

De doelstelling – iedereen moet mee kunnen doen in de digitale overheid, dus ook burgers met een beperking – vraagt erom dat het Besluit Digitale Toegankelijkheid voortvarend wordt geïmplementeerd. Dit is de reden dat de VNG dit voorjaar een Aanjaagteam digitale toegankelijkheid is gestart. 

Naast gesprekken met bestuurders en het bevorderen van kennisdeling tussen ambtenaren, gaan we ook in gesprek met marktpartijen.

Gemeenten zijn voor het ontwikkelen van hun digitale dienstverlening namelijk voor een groot deel afhankelijk van wat de markt biedt. Maar het is soms zoeken naar producten die inderdaad voldoen (of daaraan werken!) aan de kwaliteitseisen WCAG 2.1 A & AA.

We hebben daarom een top 20 van leveranciers geïdentificeerd. Samen bestrijken zij zo’n 80% van de markt. Dit zijn de partijen waarmee wij gesprekken gaan plannen. Door gezamenlijk plannen te maken en de krachten te bundelen, gaan we verbetering in de toegankelijkheid van de verschillende digitale diensten realiseren. Vandaar dat wij als VNG rondetafelgesprekken organiseren. 

Wij hebben een aantal gemeenten binnen ons project die gesprekspartner zijn bij deze rondetafelgesprekken. Er is nog ruimte voor een i-adviseur/informatiemanager om ook vanuit die expertise het onderwerp te belichten. Als u zich aangesproken voelt, dan heten wij u van harte welkom. Neem dan contact op met de projectleider van het Aanjaagteam: Marlies Klooster (marlies.klooster@vng.nl).

Meer informatie over wat de VNG doet voor digitale toegankelijkheid vindt u op: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/digitale-toegankelijkheid