Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vanuit het Bestuur; waar gaan we ons op richten

09/07/2021

De VIAG wil graag een vereniging zijn waar informatie-professionals kennis kunnen opdoen, informatie kunnen delen, ervaringen kunnen uitwisselen en verbindingen kunnen leggen met andere informatie-professionals of bedrijven/leveranciers. Geheel volgens het programma van de VNG: ‘Samen organiseren’. Toch hebben we opgemerkt dat dit niet zo simpel is. We hebben als bestuur van de VIAG met Raad van Advies gebrainstormd: hoe bereiken we onze doelgroep, de informatie-professional, beter/optimaal.

In plaats van antwoorden werden er eerst veel vragen gesteld. De volgende vragen kwamen hieruit naar voren:

  • Moeten we andere kanalen (vb. social media) inzetten om onze leden te bereiken? En dienen we voor de informatie die we willen verspreiden een specifiek kanaal te kiezen?
  • Wie zijn nu onze leden. Waar het 10 jaar geleden nog voornamelijk I&A coördinatoren waren bestaat er nu een grote mate aan diversiteit binnen dit vakgebied. We spreken nu algemeen over de ‘informatie-professional’;
  • Moeten we doelgroep verbreden? Wie is betrokken bij besluitvorming?
  • Door de diversiteit van de IT-professional zijn er mogelijk ook veel andere informatie-platforms. Moeten we daarop inhaken of moeten we ons juist beperken in die diversiteit en ons richten op een specifiekere doelgroep binnen dit vakgebied?
  • Zowel de VNG als de VIAG zien de waarde van de regio’s en de bijeenkomsten hierbinnen. Hoe kunnen we dit beter faciliteren? Welke wensen hebben onze leden hierin?
  • Er zijn diverse vakgroepen gekoppeld aan de VIAG en IMG. Opbrengsten van deze vakgroepen willen we verder brengen. Wat is de beste manier?

Indien jullie antwoorden hebben op bovenstaande vragen dan horen we dat graag. Aanvullingen of opmerkingen zijn ook welkom; mail ons op info@viag.nl
Het ligt in de bedoeling dit verder uit te werken en jullie hierover te (blijven) informeren.